Alva

En liten Alva är född. Namnet känns otroligt befriande, inte besudlat med några tidigare erfarenheter. Föräldrarna har gjort ett bra jobb, i all hemlighet. Inget kön var känt före födelsen, inte heller namnet för mer än föräldrarna. En liten älva har gjort plats i mitt hjärta. Spänningen, nyfikenheten och oron tilltar, mycket annat börjar förlora …

Läs mer »