Älgarnas fodersituation

”Nu ska alla få koll på älgarnas fodersituation”, i mina öron låter detta fantastiskt, en ny förståelse som helt plötsligt uppenbarat sig och det mest fantastiska är att en ekosystemaspekt ska föras in i älgförvaltningen. En förvaltning som nu förväntas ha ett delat ansvar mellan jägare och skogsägare. I artikeln med just rubriken ”Nu ska alla få koll på älgarnas fodersituation”, beskrivs också inledningsvis att fodersituationen för älgarna i stort sett har negligerats i den tidigare förvaltningen. Även jag förstår att det finns undantag från den generaliseringen som artikeln bygger på. Någonstans inom mig känner jag ilska, kan det vara så att förmågan eller möjligheten att ta hänsyn till älgarnas fodertillgång verkligen har kunnat negligeras? Hur är detta möjligt, något så basalt som att djur behöver föda, att den som inte får den föda som behövs för att överleva, ändå försöker överleva på något sätt?

Upplevelse av ilska, oförstående och sorg dominerar just nu min värld. Under några månader har jag nästan varje dag träffat på älgar som tidigt om morgonen håller till bland sälg och andra lövträd, för att äta. Sälgen växer mellan markskiften längs ån. Några gånger har de skrämts till flykt och andra gånger har det lugnt kunnat stanna kvar och fortsätta äta, medan jag går vidare.

Innan maj månad är slut ska samtliga älgförvaltningsområden i landet ha fått uppgifter om foderprognoser och foderareal från Skogsstyrelsen, uppgifter som är relevanta och viktiga för både jägare och skogsägare, enligt artikeln. Är detta relevanta uppgifter för jägare och skogsägare var för sig och tillsammans? Är ”datan” relevant i meningen att den är efterfrågad, presenterad på ett sätt så att den passar in i de nätverk av personer som ingår i förvaltningsområdena?

Artikeln bjuder på en tumregel om än grov; ”Ungskogen erbjuder fem gånger mer foder än vad annan skogsmark gör, enligt Christer Kalèn. Ett nyckeltal finns också att ta till sig; ”Älgtäthet per 1 000 ha foderproducerande ungskog”. Skogsstyrelsen har använt detta nyckeltal vid jämförelse av fodertillgången i Kalmar och Kronobergs län. Vid en förenklad jämförelse så finns det 132 älgar per 1 000 ha ungskog i Kalmar medan det i Kronoberg är 66 älgar per 1 000 ha. Jägarnas statistik visar på såväl högre slaktvikter som reproduktion i Kronoberg jämfört med Kronoberg.

När jag läser om dessa tumregler, nyckeltal och statistik så känns det som om min kropp stelnar, nästan som andningen upphör av rädsla och därefter far ilskan fram som ett huggande svärd. Hur är det möjligt att reducera levande och liv till matematiska beräkningar, förklaringar och förhållningssätt. Blodet nästan stelnar i mina ådror och jag ser älgarna framförmig som om jag upplever en form av under när de med en fantastisk elegans och rörlighet vänder på stället, hoppar över ”taggtråd”, svävar bort som om de kunde följa vinden.

Hoppet vaknar något liksom min inre glädje när jag i slutet av artikeln läser – Att känna till trädslagens sammansättning i ungskogen är nästa steg mot relevant kunskap eftersom älgen är en extremt kvalitetsmedveten konsument säger, Christer Kalèn ( Skogsland nr 19 4 maj 2012).

Här kommer något mycket värdefullt i vår värld; älgen är kvalitetsmedveten och gillar i fallande ordning (enligt ”Tips för viltvård i skogsbruket”)

– Rönn

– Sälg/vide

– Asp

– Ek o andra ädla lövträd

– En

– Tall

– Vårtbjörk

– Glasbjörk

– Al

– Gran

Att diskutera t ex viltvård och älgförvaltning – antalet älgar – utifrån skador på tall och gran upplevs i min värld som att ha riktat bössan och ammunitionen rakt ner i marken med en bomsäker rekyl 🙂 🙂

Nu känns det som om blodet börjar flöda i ådrorna igen, mungiporna slappnar av, hopp växer om människans förmåga att känna in och lyssna till djurens behov, men också samarbeta med dem utan att sätta sig på några höga stolar.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s