Klart lysande stjärna

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemason

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemarsson

Det är inte varje dag som jag håller en klart lysande stjärna i min hand! Ena stunden kan jag se mig själv stående där med boken i handen, liten under ett gigantiskt himlavalv, ett oändligt universum av stillhet och tystnad. Alla dessa vackra stjärnor, starkt lysande, bjuder in och ger löfte om att sagans värld finns. Det som ingen tror kan hända, händer. I sagans verklighet finns överraskningarna – de goda och fina.  Som i ett trollslag ser jag inte längre min lilla kropp, mitt lilla jag med boken i handen under den stora stjärnhimlen – jag blir ett med stillheten, tystnaden, oändligheten, mystiken och stjärnglansen.

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemason

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemarsson

”Allt eller inget” griper tag i mig som en vattendelar å ena sidan krampaktigt fångad av skräck, å andra sidan upplöst och förtätad i alltings vara här och nu med alltings liv och kraft.

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemason

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemarsson

Kajsa har en varm och vänlig ”röst”, när hon sakta och stilla berättar om ”Den magiska gnistan – Vägen till ett kreativt liv”. Jag hör tydligt en röst, när jag läser orden, lustigt nog precis som jag kan se en bild framför mig av en person som jag talar med i telefon och som jag aldrig har sett eller träffat i verkliga livet. Jag stannar upp och känner efter – visst är det så att Kajsas ”röst”, var den nu kommer ifrån, berör mig inombords i trakten av mitt hjärta, mina lungor och alla viktiga blodkärl! När jag närmar mig upplevelsen av ett telefonsamtal, rösten som talar och min föreställning om hur personen jag talar med kan se ut, så aktiveras hjärnan. Vad är det som sägs, hur sägs det, hur ska jag förstå det som sägs, varför sägs det som sägs, hur låter rösten osv??? Bilden av personen växer fram inuti i glaskupa som omger mitt huvud, i mellanrummet mellan min huvudsvål och kupans glaskant.

Under en vacker stjärnhimmel vaggas jag sakta men säkert till ro genom Kajsas röst, långsamt släpper jag fram mer och mer om mig själv och min egen inre röst börjar sakta, sakta och försiktkt smaka på ord och delar i Kajsas berättelse. En behagligt bubblande upplevelse får mig attt släppa mitt fysiska ankare, min rädsla,  och plötsligt så finns jag bara i nuet och oändlig rymd –   min egen inre verklighet får komma till tals och blomma:

Kajsa berättar – Var kommer hjärnan in i bilden

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemason

Den magiska Ginstan, Kajsa Ingemarsson

Vår hjärna är ett makalöst redskap inte bara för att skapa inom ramarna för vårt mänskliga jag, utan också för att hantera den universella intelligensen. För att optimera denna förmåga är hjärnan indelad i två halvor, en höger och en vänster. De här två delarna har olika funktion för oss. I den vänstra finns centrum för spår, matematik, logik och förmåga till analys och struktur. Den hjärnhalvan fungerar sekventiellt, det vill säga att den arbetar med en sak i taget. Den högra halvan av hjärnan kan arbeta med många saker samtidigt och den hjälper oss därför att se helhetslösningar och nya infallsvinklar som kräver ett större perspektiv. Musikalitet, form och bild finns också lokaliserat i den högra halvan liksom förmågan att uppfatta saker omedvetet och intuitivt. Skulle vi försöka placera var någonstans i hjärnan vi tar emot inspiration skulle det med största säkerhet vara i den högra hjärnhalvan, medan vår förmåga att göra verklighet av den till största delen befinner sig i den vänstra.  

 I vår kultur är vi starkt fokuserade på den vänstra hjärnhalvans förmågor. Vi uppmuntrar, belönar och utvecklar den vänstra hjärnhalvans förmågor. Vi uppmuntrar, belönar och utvecklar den vänstra hjärnhalvans egenskaper hos oss själva och andra. Det är till exempel dessa förmågor som ger oss höst betyg i skolan så som den är utformad idag, och det är också med hjälp av dessa egenskaper vi har lättast att göra karriär och tjäna pengar. På grund av detta belöningssystem som finns inbyggt i vårt samhälle och vår kultur söker vi ständigt efter ”vänsterorienterad” struktur och logik i det vi möter. Vi tenderar också att göra val som omedvetet anpassar oss efter denna önskan. Tyvärr sker det på bekostnad av den högra hjärnhalvans inflytande över vårt agerande och detta får dessvärre stora konsekvenser för oss i både stort och smått. På ett personligt plan minskar våra möjligheter att ta emot inspiration drastiskt när våra hjärnhalvor inte fungerar i bland, och utan inspiration får vi svårt att ta vårt handlande till högre nivåer. En del av den obalans som råder i världen, och som vi tidigare talat om, härrör också från obalansen mellan vår högra och vänstra hjärnhalva. Logik, rationalitet och struktur har i det moderna samhället fått ett överdrivet inflytande över vårt agerande. Helhetstänkande och känslan av samhörighet har därmed fått stå tillbaka, vilket får allvarliga följder för sådant som vårt sätt at hantera det ekologiska systemet och fördelning av resurser i världen. 

Många människor med makt i vårt samhälle är mästare på att använda sin vänstra hjärnhalva, men det är lätt hänt att vi blir trubbiga och fyrkantiga när vi lever med en alltför ensidig användning av vår hjärna. Förmågor som flexibilitet, nyfikenhet och nytänkande hamnar lätt i skuggan när det finns en regelbok att följa. Men detta är dock inte sagt att den vänstra hjänrhalvans förmågor på något sätt skulle vara mindre betydelsefulla för oss. Tvärtom, dess förmåga till struktur är många gånger det som tar oss från vision till handling. Den storslagna katedralen skulle aldrig bli bygd om det inte vore för den vänstra hjärnhalvans förmåga att göra en noggrann ritning, söka bygglov och finna lämplig sten att hugga.

Med tanke på att vår kultur i så hög grad premierar den vänstra hjärnhalvans egenskaper är människor som till största delen utgår från den högra hjärnhalvan inte så många, men vi hittar desto fler av dem inom konstnärliga yrken. De här människorna är avvikande i vårt samhälle, det vill säga avvikande från vår vänsterdominerande norm, men i konstnärliga sammanhang har vi valt att skapa en frizon för dessa. Mer eller mindre omedvetet accepterar vi att den kände skådespelaren beter sig irrationellt och känslosamt, liksom vi något överseende accepterar poeter oh konstnärer som udda typer i vår annars välordnade tillvaro.

Kajsa Ingemarsson, ”Den magiska gnistan – Vägen till ett kreativt liv, ( Var kommer hjärnan in i bilden s 121 ff)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s